Close

Ontkenning

1. Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen die in deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

De toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) op schoonspyware.clean-spyware.net’s website voor persoonlijk, niet-commerciële voorbijgaande alleen bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

wijzigen of kopiëren van de materialen;
gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
proberen te decompileren of reverse engineering software die op schoonspyware.clean-spyware.net’s web site;
Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
overdracht van de materialen aan een andere persoon of “spiegel” van de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u in strijd met een van deze beperkingen en kan door schoonspyware.clean-spyware.net worden beëindigd op elk moment. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of vernietigen in elektronische of gedrukte vorm.

3. Bepalende Wet

De materialen op schoonspyware.clean-spyware.net’s website worden geleverd “as is”. schoonspyware.clean-spyware.net Geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere overtreding van rechten. Verder heeft schoonspyware.clean-spyware.net geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal schoonspyware.clean-spyware.net of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op te gebruiken schoonspyware.clean-spyware.net’s website, zelfs als schoonspyware.clean-spyware.net of een schoonspyware.clean-spyware.net gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade gemeld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk te maken, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op schoonspyware.clean-spyware.net’s website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. schoonspyware.clean-spyware.net Garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel. schoonspyware.clean-spyware.net Kunnen wijzigingen aan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. schoonspyware.clean-spyware.net Echter niet, een compromis over de materialen te werken.

6. Links

schoonspyware.clean-spyware.net Heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van schoonspyware.clean-spyware.net van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

schoonspyware.clean-spyware.net Kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

8. Bestuur Law

Elke vordering met betrekking tot schoonspyware.clean-spyware.net’s website wordt door de wetten van de staat van Delhi, India wordt beheerst, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen